De milieu-impact

#

Als verantwoordelijk bedrijf hechten wij veel belang aan afvalbeheer. Daarom sorteren en recycleren wij al onze verpakkingen en ons afval om zodoende de ecologische voetafdruk van ons bedrijf te beperken.

Het dagelijks onderhoud gebeurt met enzymproducten, die efficiënter en ecologischer zijn.